Boys

RANK JRFI NO. NAME STATE SCORE CHAMPIONSHIP DATE OF CHAMPIONSHIP PLACE OF CHAMPIONSHIP
1 NA RAJ DELHI 351 14TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
698 BOBBY MOLEKHI
694 SACHIN KANERA
697 ASHISH
2 NA ASHUTOSH DELHI 316 14TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
NA AKSHAY
696 YASH SONI
462 MANISH MOLEKHI
3 1285 RAVI KARNATAKA 307 15TH  SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 28 JULY – 1 AUGUST, 2017. R K PURA, JAMMU
452 IBRAHIMSAB KARNUL
1288 ABDUL HAMEED
935 SIKANDAR RESHMI
4 759 PRAKASH SAHU JHARKHAND 299 14TH SENIOR NATIONAL  JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
571 ISRAIL BHENGRA
762 NAKUL
760 BALIRAM
5 590 SACHIN MISHRA BIHAR 296 14TH JUNIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 28 SEPTEMBER – 2 OCTOBER, 2017. CHENNAI, TAMIL NADU
587 PUSHP KUMAR
582 VIKRANT SINGH
583 ABHIMANYU RAJ
5 565 AKASH THAPPA JAMMU & KASHMIR 296 15TH  SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 28 JULY – 1 AUGUST, 2017. R K PURA, JAMMU
682 VANSH
570  RAHUL BAJOTRA
1329 IBRAR KHAN
7 583 ABHIMANYU RAJ BIHAR 295 PERAKSH 28 JULY – 1 AUGUST, 2017. R K PURA, JAMMU
585 RANJAN KUMAR
584 ROHIT KUMAR UPADHYAY
1126 ABHINAV SINGH
8 589 ADITYA RAJ BIHAR 293 15TH  SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 28 JULY – 1 AUGUST, 2017. R K PURA, JAMMU
587 PUSHP KUMAR
591 VISHAL KUMAR
605 ADITYA
8 1191 SAGRA BHAGVAN JADHAV MAHARASHTRA 293 14TH SUB JUNIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 13 FEBUARY – 16 FEBUARY, 2018 NASIK , MAHARASHTRA
1193 SAVAN SUNIL PAWAR
1090 AADITYA VIJAY BHADANE
1053 SOHAM YOGESH GURULE
10 356 VEDANG DUBEY MADHYA PRADESH 291 14TH SUB JUNIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 13 FEBUARY – 16 FEBUARY, 2018 NASIK , MAHARASHTRA
932 ANUJ UAPADHAY
426 JAY SINGH SISODIYA
1237 BHUPENDRA SINGH REWADIYA

Girls

RANK JRFI NO. NAME STATE SCORE CHAMPIONSHIP DATE OF CHAMPIONSHIP PLACE OF CHAMPIONSHIP
1 557 NIKITA DELHI 296 14TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
687 SANTOSH NEGI
689 MONI SHARMA
NA PRIYANKA
2 NA KASHUI UPADHAYA 295 14TH JUNIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 28 SEPTEMBER – 2 OCTOBER, 2017. CHENNAI, TAMIL NADU
NA SURBHI SHARMA
361 AYUSHI GORE
362 USHA SOLANKI
3 NA SHREYA GUJARAT 286 14TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
NA MANSHI
NA NITI
617 CHAPLOT FENY PARASBHAI
4 690 PRIYANKA DELHI 276 15TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 28 JULY – 1 AUGUST, 2017. R K PURA, JAMMU
NA SOLANI
312 POOJA ARYA
465 ARUNA PAL
5 NA NETRAJ KARNATAK 274 14TH SUB JUNIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 13 FEBUARY – 16 FEBUARY, 2018 NASIK , MAHARASHTRA
1148 RAKSHITA NANDYAL
1144 RUKMINI KALE
1143 SANJANA JANKATTI
6 328 KHURANA PEARL MANOJ GUJARAT 271 14TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
619 BAVADIYA TISHA GHANSHYAM
327 SAHU MEGHA PRABHAKAR
620 MEHTA NIYATI RAMESH
7 768 BINITA KUMARI JHARKHAND 254 14TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
NA SUMITA
770 SUMAN MUNDU
771 GITA KUMARI
8 NA VAISHNAVI MAHARASHTRA 253 14TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
NA SONAL
800 APEKSHA ABHAY SAWANT
799 ANUPRIYA SAWANT
9 803 RUTIKA KISHOR KINHEKAR MAHARASHTRA 248 14TH SENIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 27 JULY – 31 JULY 2018 RANCHI, JHARKHAND
802 ARUNA BALU VALAKE
NA VAISHNAVI
808 PRATIKSHA PRAKASH LANJEWAR
10 1141 GEETA PATIL KARNATAK 243 14TH SUB JUNIOR NATIONAL JUMP ROPE CHAMPIONSHIP 13 FEBUARY – 16 FEBUARY, 2018 NASIK , MAHARASHTRA
1145 VIJAYLAXMI S KUDAGI
NA NILAMBIKA
1146 RADHIKA BANDIWADDAR
SPEED & DOUBLE UNDER RELAY

Leave a Reply